Kata Motivasi

Membantu menjana idea dalam sumbang saran,
yang boleh mempengaruhi idea dalam karya tersebut.
Menghantar anda ke perspektif baharu
dengan membentangkan idea dan pandangan orang lain.

SENARAI

Kata-kata Motivasi.

error: Content is protected !!